Sprostowanie

W numerz 3 czasopisma "Pro Memoria", który ukazał się w 2003 roku. znalazł się artykuł zatytuowany: "Barwy w kawalerii i artylerii konnej - rzecz święta". W jego treść wkradły się dwie nieścisłości, które wymagają sprostowania.

Pierwasza z nich dotyczy prawidłowego brzmienia nazwiska rtm. Bronisława Romera, a nie Romery, jak  się zdaje sugerować treść wspomnianego wyżej materiału.

Nie mniej ważna wydaje się druga pomykła. Otóż skor, jak się rzekło barwy w kawalerii rzecz święta należy wauważyć, iż na rys. nr. 1 z tablicy 2 w jego opisie opdano błędne barwy przeznaczone dla 10 Pułu Ułanów. proporczyk zatwierdzony dla tego pułku już w końcu stycznia, a nie dopiero w lutym 1919 r. ma być  amarantowo - biały z żyłką biało - granatową, a nie jak to podano w tekście biało - amarantową. Za zaistniałe błędy, szczególnie za ten ostatni, autor chciałby serdecznie przeprosiŠć potencjalnych czytelników swojego tekstu. W sposób szczególny zaś takie przeprosiny należą się wszystkim żołnmierzom 10 Pułku Ułanów Litewskich.

[powrót]