O Firmie Archiwum Sklep Internetowy Konkurs Prenumerata Kontakt Aktualności Linki

KONKURS

Miesięcznika "Pro Memoria"
pt. "Małe Ojczyzny - Wielka Europa".

Konkurs zorganizowany przez redakcję miesięcznika "Pro Memoria" ma na celu pogłębienie wiedzy o przeszłości wśród młodzieży, poprzez uzyskanie obrazu miejsca zamieszkania (uczenia się), a następnie poszukiwania rozwiązań mających na celu lepsze wpisanie tych miejsc w tło europejskie.

Konkurs podzielony jest na 2 etapy: pierwszy podstawowy miejscowy, składający się z dwóch części, oraz drugi - finał w Warszawie.

Oczekujemy, iż nadsyłane prace będą opracowane przez uczniów w sposób indywidualny. Rzecz jasna mogą być pisane pod kierunkiem wskazanych przez dyrekcję szkoły pedagogów, którzy w efekcie sami wybiorą prace mające być do nas nadesłane celem wzięcia udziału w konkursie.

I. - W etapie pierwszym, podzielonym na dwie części, należy:
w części pierwszej:

 1. przedstawić rejon (miejsce) zamieszkania (uczenia się) w formie opracowania
 2. może być to opis miejscowości, rejonu, ich przeszłość, zabytki architektury, zabytki flory, wyróżniających się ludzie itp.
 3. pokazanie tego co piszący uważa za godne uwagi
 4. opis ten nie może mieć więcej niż 20 stron maszynopisu
 5. może posiadać mapy, zdjęcia, szkice, rysunki

w części drugiej należy:

 1. napisać opracowanie pod ogólnym tytułem ,,Jak zaprezentowałbyś swoją małą ojczyznę Europie. Co należy zrobić by Wasza mała ojczyzna należycie wpisała się w tło europejskie"
 2. opracowania te nie mogą mieć więcej niż 10 stron maszynopisu
 3. mogą posiadać materiał ilustracyjny

Całość opracowań ( część pierwszą i drugą) należy przesłać do redakcji w terminie do 10 maja ( decyduje data stempla pocztowego)

Jury konkursu dokona wyboru wyróżniających się prac i dla ich autorów przeprowadzi drugi etap konkursu (finał).

II. - Drugi etap konkursu:

 1. finał odbędzie się w Warszawie
 2. w terminie 12 czerwca*
 3. będzie on polegał na odpowiedziach na pytanie związane z tematyką konkursu - Małe Ojczyzny - Wielka Europa.
 4. przejazd do Warszawy na koszt uczestnika
 5. pobyt w Warszawie na koszt organizatorów

* - z zastrzeżeniem zmiany terminu.

Jury konkursu wybierze najlepszych uczestników konkursu.

III. Postanowienia

 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnika
 • Uczestnicy finału otrzymają nagrody
 • Przewiduje się, że najlepsze prace opublikowane będą w internecie, a w miarę możliwości ukażą się drukiem w ,,Pro Memoria"
 • Głównym zamierzeniem jest wydanie albumu, w którym opublikowane zostaną wszystkie prace.

IV. Kwestie sporne

 • Każdemu uczestnikowi przysługuje - w sprawach spornych - prawo odwołania się do Jury
 • Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Jury większością głosów

V. Skład Jury

 • Przewodniczący:                 prof. dr hab. Piotr Matusak
 • Sekretarz:                         Witold Rawski
 • Członkowie:
  • prof. dr hab. Tadeusz Nowak
  • prof. dr hab.Tadeusz Rawski
  • Leszek Stundis

Laureaci     Uczestnicy i sponsorzy    Patronat