O Firmie Archiwum Sklep Internetowy Konkurs Prenumerata Kontakt Aktualności Linki

O NAS

Wielki Jubileusz            

REDAKCJA
ul. Wiosny Ludów 69, 02-495 Warszawa
tel.: (0-22) 662 11 69, 662 11 07, fax. (0-22) 662 63 03

RADA PROGRAMOWA
prof. dr hab, Piotr Matusak, prof. dr hab. Tadeusz Marian Nowak, prof. dr hab. Tadeusz Rawski, Witold Rawski, prof. dr hab. Edward Rudzki, prof. dr hab. Barbara Trelińska, prof. dr hab. Edward Wiśniewski

STAŁA WSPÓŁPRACA
Anna Amanowicz, Arkadiusz Indraszczyk, Agnieszka Juzwa - Ogińska, Sław Milewski,
Andrzej Zygmunt Rola - Stężycki, Sylwester Rudnik , Leszek Stundis

REDAKTOR NACZELNY
Krzysztof Bąkała
tel.: (0-22) 662 11 69, 662 11 07
email: promemoria@onet.pl

WYDAWNICTWO
SDP SARMACJA
ul. Wiosny Ludów 69, 02-495 Warszawa

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do redagowania i zmiany tekstów. Kopiowanie i rozpowszechnianie publikowanych materiałów wymaga pisemnej zgody Wydawcy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.