Start

Stowarzyszenie Dom Polski SARMACJA zostało założone w 2003 roku z woli ludzi związanych ze światem nauki, kultury i biznesu.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspomaganie wszelkich inicjatyw dotyczących przeszłości, a przede wszystkim:

– wspieranie nauki i edukacji poprzez organizację ogólnopolskich konkursów przeznczonych dla młodzieży szkół średnich.

– popularyzacja zagadnień dotyczących naszej przeszłości, kultury i sztuki.

– utrzymywanie stałego kontaktu z wieloma ośrodkami diaspory polskiej i polonijnej.

– pomoc w działalności charytatywnej innym organizacjom.

– współorganizacja sesji naukowych, prelekcji, wystaw i imprez towarzyszących wielu spektakularnym wydarzeniom.

– działalność wydawnicza.

Na podkreślenie zasługuje też fakt, iż Stowarzyszenie jest wydawcą Pisma Miłośników Przeszłości ,,Pro Memoria”, docierającego m.in. do wielu ośrodków naukowych i szkół.

Stowarzyszenie jest szczególnie wyczulone na krzewienie tradycji, obyczajów i wartości rodzinnych. Z myślą o tym stara się propagować badania genealogiczne i heraldyczne poprzez bezpłatne konsultacje polegające na określeniu właściwej metodologii poszukiwań.