2006

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA DOM POLSKI ,,SARMACJA” w 2006 roku

 

 

W miesiącu marcu 2006 ukazał się długo oczekiwany przez miłośników przeszłości 17 numer wydawanego przez nas pisma ,,Pro Memoria”, oraz próbny numer ,,Herolda”, biuletynu poświęconego zagadnieniom genealogiczno – heraldycznym.

 

W dniach 19 – 20 maja 2006 byliśmy współorganizatorem sesji naukowej ,,Dziedzictwo duchowe i materialne szlachty podlaskiej od XIX w do III Rzeczypospolitej”. Sesja, pod honorowym patronatem J. E. Ryszarda Kaczorowskiego b. Prezydenta RP na Uchodźstwie, odbyła się w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. Wśród honorowych gości byli parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. Sesji towarzyszyły inne wydarzenia kulturalne związane z tematem – wystawa fotografii L. Rydla, ekspozycja oddająca typowe wnętrze dworu ziemiańskiego, oraz autokarowa wycieczka, której celem było zwiedzanie zabytkowych dworów w okolicach Siedlec. Pokłosiem sesji jest publikacja książkowa o tym samym tytule.

 

W czerwcu 2006 wydaliśmy dwutomowe dzieło autorstwa Jana Ciechanowicza ,,Herbarz polsko-rosyjski, czyli Rody szlacheckie Imperium Rosyjskiego pochodzące z Polski”, będący pierwszą pozycją w nowo utworzonej serii ,,Biblioteka Stowarzyszenia Dom Polski SARMACJA”. Kolejną jej pozycją jest wydana w listopadzie książka autorstwa Krzysztofa Bąkały ,,Kanclerz Regni Polonie”.

 

W dniach 23 i 24 września 2006 braliśmy udział w X Festiwalu Nauki w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym PAN w Pałacu w Jabłonnej. Zaprezentowaliśmy tam wystawę ,,Gabinet Heraldyczno – Genealogiczny” oraz pokazy tańca dawnego, obóz rycerski i scenki rodzajowe. Ponadto zrealizowaliśmy panel zatytułowany ,,Cukrzyca – epidemia XXI wieku. Czy jesteśmy bez szans?, w którym zainteresowani mogli m.in. dokonać bezpłatnego badania zawartości cukru i cholesterolu we krwi. Sprowadziliśmy też Teatr ,,Fieter”, który wystawił komediową sztukę ,,Krzyżaki”.

 

W dniach 1 – 3 grudnia, podczas XV Targów Książki Historycznej, Stowarzyszenie nasze zorganizowało III Giełdę Sarmacką, czyli Rodzinne Spotkania z Historią, na której zaprezentowano m.in.:

  • Wydawnictwa reprezentowane przez znamienitych antykwariuszy
  • Wyroby rękodzieła artystycznego odnoszące się do przeszłości, wykonane różnymi technikami:

–  największa na świecie kolekcja haftowanych herbów rycerstwa i           szlachty  polskiej

–    ręcznie malowaną porcelanę,

  • herby szlacheckie, godła, pejzaże, kwiaty i inne przedmioty wykonane w technice intarsji
  • wyroby z rogów, poroża, igły, fibule, rogi do picia
  • monety historyczne, świece i tabliczki woskowe do pisania
  • kopie biżuterii historycznej oraz własne wyroby wzorowane na historycznych
  • hafty, krajanki i materiały
  • Konsultacje genealogiczno – heraldyczne
  • Wystawę ,,Gabinet Heraldyczno – Genealogiczny”

 

Pragniemy zaznaczyć, iż działalność nasza w okresie ostatniego roku nie prezentuje się zbyt okazale ponieważ wszystkie środki, które udało nam się pozyskać pochodziły wyłącznie od prywatnych sponsorów, ludzi dobrej woli i zapaleńców.