2004

W miesiącu maju 2004 byliśmy współorganizatorem dwudniowej sesji naukowej ,,Szlachta Podlaska od połowy XIX wieku do III Rzeczypospolitej”. Sesja odbyła się w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. Wśród honorowych gości byli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. Sesji towarzyszyły inne wydarzenia kulturalne związane z tematem – wystawy prac malarskich i fotograficznych oraz autokarowa wycieczka, której celem było zwiedzanie zabytkowych dworów w okolicach Siedlec. Pokłosiem sesji jest publikacja książkowa o tym samym tytule.

W czerwcu 2004 przeprowadziliśmy finał skierowanego do młodzieży szkół średnich Polonijnego Konkursu ,,Powstania Polskie w 1944 roku”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Prof. Andrzej Stelmachowski, Wspólnota Polska; Lech Kaczyński, Prezydent m.st. Warszawy; minister Jan Turski, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; Ministerstwo Obrony Narodowej; Światowy Związek Żołnierzy AK. Udział w konkursie wzięło blisko 200 uczestników z terenu całej Polski. Na uwagę zasługuje fakt, iż nadesłano do nas prace wyselekcjonowane wynikiem wewnątrz szkolnych komisji, a więc uczestników konkursu było kilkakrotnie więcej. Świadczy to dobitnie o potrzebie organizacji podobnych imprez w przyszłości.

W okresie wakacyjnym objęliśmy patronat medialny nad plenerową imprezą ,,Drahim – lato z historią” oraz cyklicznymi ,,Giełdami Szlacheckimi”. Ponadto objęliśmy patronem medialnym książkową serię ,,Bitwy/Taktyka” Wydawnictwa ,,Inforteditions”, w której ukazały się m.in. następujące pozycje ,,Bitwa pod Talavera de la Reyna”, autorstwa Przemysława Gawrona, oraz ,,Od Smoleńska do Wilna. Wojna Rzeczypospolitej z Moskwą 1654 –1655”, autorstwa Konrada Bobiatyńskiego. Wydaliśmy okolicznościową pocztówkę upamiętniającą wspaniałą postać rotmistrza Witolda Pileckiego,.

W listopadzie 2004 Pro Memoria, pismo wydawane przez Stowarzyszenie objęło patronat nad XIII Targami Książki Historycznejw Warszawie. Oprócz tego byliśmy organizatorem – ,,Giełdy Sarmackiej” będącej jedną z imprez towarzyszących tym targom. W programie mieściły się m.in. oprawa artystyczna targów: pokazy walk, dawnego tańca, rękodzieło artystyczne, wydawnictwa antykwaryczne, porady genealogiczne i wiele innych atrakcji.

W 2004 roku ukazały się też następujące numery Pisma Miłośników Przeszłości ,,Pro Memoria”: