2005

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA DOM POLSKI ,,SARMACJA” w 2005 roku

 

Podczas swojej działalności Stowarzyszenie Dom Polski ,,Sarmacja”, wydawca pisma ,,Pro Memoria” zrealizowało i realizuje następującą działalność:

 

Na przełomie marca i kwietnia 2005 roku zorganizowaliśmy wystawę ,,W krainie Słowian i Wikingów”, sprowadzoną do Warszawy na okres czasowy, specjalnie ze Świnoujścia. Wystawa odbiła się szerokim echem w szkołach warszawskich i pobliskich Warszawie gmin. Relację z niej pokazano w TVP.

Ekspozycja składała się z kilku stanowisk: wnętrza chaty słowiańskiej, obozowiska wojowników, kurhanu poległego wojownika i miejsca kultu religijnego. Dodatkowo w gablotach zaprezentowano wierne kopie znalezisk archeologicznych, dotyczących życia codziennego, a wśród nich: instrumenty muzyczne, broń, przybory do codziennej pielęgnacji i higieny osobistej. Wystawie towarzyszyły fotosy z planów filmowych ,,Starej Baśni”.

 

W dniach 24 – 25 września 2005 braliśmy udział w IX Festiwalu Nauki w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym PAN w Pałacu w Jabłonnej. Zorganizowaliśmy tam pokaz musztry artyleryjskiej, tańca i muzyki dawnej. Stworzyliśmy też ,,Gabinet Heraldyczno – Genealogiczny” oraz warsztat pracy mistrza sztuki introligatorskiej. Ponadto zrealizowaliśmy panel zatytułowany ,,Cukrzyca – epidemia XXI wieku. Czy jesteśmy bez szans? , w którym zainteresowani mogli m.in. dokonać bezpłatnego badania zawartości cukru i cholesterolu we krwi.

 

W 2005 roku rozpoczęliśmy też redakcyjne prace przygotowawcze do wydania fundamentalnego dwutomowego dzieła Jana Ciechanowicza pt ,,Rody szlacheckie Imperium Rosyjskiego pochodzące z Polski, czyli Herbarz polsko – rosyjski”, które już ukazało się w sprzedaży. Tematyka prezentowana w dziele poruszana była dotychczas w polskiej historiografii dorywczo. Edycja składa się z dwóch obszernych tomów zawierających wstęp ( skrótowe streszczenie dziejów wewnętrznych Rosji i jej stosunków z Polską) oraz część słownikową i ilustracje. W publikacji znajdują się m.in. obszerne opracowania historii tak powszechnie znanych rodów, jak: Czajkowski, Dostojewski, Gogol, Strawiński, Szostakowicz, Potiemkin, Olsza, Chodasiewicz, Puszkin, Lermontow. Całość oparta jest na materiałach archiwalnych z Wilna, Grodna, Mińska, Kijowa, Moskwy, Petersburga itd. A także na licznych drukowanych źródłach rosyjskich niedostępnych w Polsce, a w Rosji mało komu znanych.

W 2005 roku ukazały się też następujące numery Pisma Miłośników Przeszłości ,,Pro Memoria”: