2007

W roku 2007 byliśmy współorganizatorem kolejnego, XI Festiwalu Nauki w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym PAN w Pałacu w Jabłonnej. Zaprezentowaliśmy tam wystawę ,,Gabinet Heraldyczno – Genealogiczny” oraz pokazy tańca dawnego, obóz rycerski i scenki rodzajowe. Ponadto zrealizowaliśmy panel zatytułowany ,,Cukrzyca – epidemia XXI wieku. Czy jesteśmy bez szans?, w którym zainteresowani mogli m.in. dokonać bezpłatnego badania zawartości cukru i cholesterolu we krwi.

Ponadto staraniem Stowarzyszenia ukazała się książka Tadeusza Zubińskiego – Etniczne Dziedzictwo Bałtów, pod Honorowym Patronatem Ambasady Republiki w Polsce i  Ambasady Republiki Łotwy w Polsce. Wieczór autorski odbył się 20 listopada w Centrum Kultury Ambasady Litwy.

W grudniu 2007 roku wydaliśmy też okolicznościową książkę: ,,O mówiących armatach, trzystopniowych rakietach i polskich inżynierach XVII wieku”, z okazji Jubileuszu 90 rocznicy urodzin prof. dr hab. Tadeusza Mariana Nowaka.