Kontakt

REDAKCJA
ul. Wiosny Ludów 71, 02-495 Warszawa

RADA PROGRAMOWA
prof. dr hab, Piotr Matusak, prof. dr hab. Tadeusz Marian Nowak, prof. dr hab. Tadeusz Rawski, Witold Rawski, prof. dr hab. Edward Rudzki, prof. dr hab. Barbara Trelińska, prof. dr hab. Edward Wiśniewski

STAŁA WSPÓŁPRACA
Anna Amanowicz, Arkadiusz Indraszczyk, Agnieszka Juzwa – Ogińska, Sław Milewski,
Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, Sylwester Rudnik , Leszek Stundis

REDAKTOR NACZELNY
Krzysztof Bąkała
emailpromemoria@onet.pl  sdp.sarmacja@o2.pl

 

WYDAWNICTWO
SDP SARMACJA
ul. Wiosny Ludów 71, 02-495 Warszawa

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do redagowania i zmiany tekstów. Kopiowanie i rozpowszechnianie publikowanych materiałów wymaga pisemnej zgody Wydawcy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.