Lata 2003-2007

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

Stowarzyszenia Dom Polski SARMACJA

 

Podczas swojej działalności Stowarzyszenie Dom Polski ,,Sarmacja”, wydawca pisma ,,Pro Memoria” zrealizowało i realizuje następującą działalność:

 

 • w zakresie wspierania nauki, edukacji i oświaty i wychowania, zorganizowało w 2003 roku Ogólnopolski Konkurs ,,Małe Ojczyzny – Wielka Europa”, przeznaczony dla młodzieży szkół średnich. Poparcia dla jego idei udzielił nam Prymas Polski Józef Kardynał Glemp, zaś Honorowy Patronat objęła Pani Minister Danuta Hübner, Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, Sekretarz Stanu w MSZ, tym samym konkurs poza wymienionym zakresem wykształcał opcje proeuropejskie w świadomości społecznej młodzieży szkolnej, utrwalając przekonanie o wkładzie pokoleń Polaków w dziedzictwo europejskie.

 

 • w zakresie wspierania i promowania inicjatyw, w oryginalny sposób popularyzujących zagadnienia dotyczące naszej przeszłości, kultury i sztuki, stowarzyszenie realizuje aktualnie działania popularyzujące i przybliżające działalność wielu imprez i organizacjiin.: kulturalno – oświatowy projekt ,,W krainie pomorców, w krainie Słowian”, realizowany jako część programu Narodowego Centrum Kultury ,,Polskie Regiony w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej”; Pro Academia Narolanese, organizacji będącej prężnym ośrodkiem integrującym i wspierającym region galicyjski poprzez odbywające się cyklicznie: warsztaty muzyczne, teatralne, plenery malarskie itp.; wystaw organizowanych przez Zamek Królewski w W-wie – ,,Imago Poloniae” i ,,Tylman z Gameren”; Giełdę szlachecką, Naukowe Towarzystwo Badaczy Wołynia, Konfederację Szlachty Zagrodowej, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Fundację ,,Aurea Demokratia” organizującą coroczny konkurs na najlepsze prace magisterskie lub doktorskie, dotyczące historii parlamentaryzmu polskiego w okresie Pierwszej Rzeczypospolitej.

 

Stowarzyszenie utrzymuje stały kontakt z wieloma ośrodkami polonijnymi, że wystarczy wspomnieć londyński POSK – co zaowocowało m.in. cyklem publikacji niezidentyfikowanych fotografii z okresu II wojny światowej, czy Kongres Polonii w RPA, Meksyku i Kanadzie. Ponadto publikujemy wiele materiałów dotyczących naszej tradycji na dawnych, wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Często ich autorami są Polacy stale mieszkający za granicą.

W przedmiocie działalności charytatywnej i na rzecz osób niepełnosprawnych, stowarzyszenie wspiera m.in.: działania Fundacji św. Jana Jerozolimskiego, prowadzącej m.in. ,,Dom Małego Stasia” i realizującej program ,,Opiekuńcze Skrzydła”; Konfraterii Orderu św. Stanisława, wspierającej m.in. Dom Dziecka w Siedlcach oraz Sanktuarium Maryjne w Kałkowie –Godowie, w otoczeniu którego funkcjonuje m.in. Wioska Dzieci Niepełnosprawnych, oraz Dom Ludzi Starszych im. Sue Ryder.

W 2003 roku włączyliśmy się w obchody Europejskiego Roku Osób  Niepełnosprawnych, współdziałając m.in. z Magazynem ,,Integracja”.

W miesiącu maju 2004 byliśmy współorganizatorem dwudniowej sesji naukowej ,,Szlachta Podlaska od połowy XIX wieku do III Rzeczypospolitej”. Sesja odbyła się w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. Wśród honorowych gości byli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. Sesji towarzyszyły inne wydarzenia kulturalne związane z tematem – wystawy prac malarskich i fotograficznych oraz autokarowa wycieczka, której celem było zwiedzanie zabytkowych dworów w okolicach Siedlec. Pokłosiem sesji jest publikacja książkowa o tym samym tytule.

W czerwcu 2004 przeprowadziliśmy finał skierowanego do młodzieży szkół średnich Polonijnego Konkursu ,,Powstania Polskie w 1944 roku”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Prof. Andrzej Stelmachowski, Wspólnota Polska; Lech Kaczyński, Prezydent m.st. Warszawy; minister Jan Turski, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; Ministerstwo Obrony Narodowej; Światowy Związek Żołnierzy AK. Udział w konkursie wzięło blisko 200 uczestników z terenu całej Polski. Na uwagę zasługuje fakt, iż nadesłano do nas prace wyselekcjonowane wynikiem wewnątrz szkolnych komisji, a więc uczestników konkursu było kilkakrotnie więcej. Świadczy to dobitnie o potrzebie organizacji podobnych imprez w przyszłości.

W okresie wakacyjnym objęliśmy patronat medialny nad plenerową imprezą ,,Drahim – lato z historią” oraz cyklicznymi ,,Giełdami Szlacheckimi”.

W listopadzie 2004 Pro Memoria, pismo wydawane przez Stowarzyszenie objęło patronat nad XIII Targami Książki Historycznejw Warszawie. Oprócz tego byliśmy organizatorem – ,,Giełdy Sarmackiej” będącej jedną z imprez towarzyszących tym targom. W programie mieściły się m.in. oprawa artystyczna targów: pokazy walk, dawnego tańca, rękodzieło artystyczne, wydawnictwa antykwaryczne, porady genealogiczne i wiele innych atrakcji.
Ponadto objęliśmy patronem medialnym książkową serię ,,Bitwy/Taktyka” Wydawnictwa ,,Inforteditions”, w której ukazały się m.in. następujące pozycje ,,Bitwa pod Talavera de la Reyna”, autorstwa Przemysława Gawrona, oraz ,,Od Smoleńska do Wilna. Wojna Rzeczypospolitej z Moskwą 1654 –1655”, autorstwa Konrada Bobiatyńskiego.

Wydaliśmy też okolicznościową pocztówkę upamiętniającą wspaniałą postać rotmistrza Witolda Pileckiego,.

W miesiącu marcu 2005 roku ukazał się 16 numer pisma ,,Pro Memoria”.

Na przełomie marca i kwietnia 2005 roku zorganizowaliśmy wystawę ,,W krainie Słowian i Wikingów”, sprowadzoną do Warszawy na okres czasowy, specjalnie ze Świnoujścia. Wystawa odbiła się szerokim echem w szkołach warszawskich i pobliskich Warszawie gminach. Relację z niej pokazano w TVP.

Ekspozycja składała się z kilku, pobudowanych specjalnie na czas prezentacji stanowisk: wnętrza chaty słowiańskiej, obozowiska wojowników, kurhanu poległego wojownika i miejsca kultu religijnego. Dodatkowo w gablotach zaprezentowano wierne kopie znalezisk archeologicznych, dotyczących życia codziennego, a wśród nich: instrumenty muzyczne, broń, przybory do codziennej pielęgnacji i higieny osobistej. Wystawie towarzyszyły fotosy z planów filmowych ,,Starej Baśni”.

W dniach 24 – 25 września 2005 braliśmy udział w IX Festiwalu Nauki w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym PAN w Pałacu w Jabłonnej. Zorganizowaliśmy tam pokaz musztry artyleryjskiej, tańca i muzyki dawnej. Zaprezentowaliśmy też wystawę ,,Gabinet Heraldyczno – Genealogiczny” oraz warsztat pracy mistrza sztuki introligatorskiej. Ponadto zrealizowaliśmy panel zatytułowany ,,Cukrzyca – epidemia XXI wieku. Czy jesteśmy bez szans?, w którym zainteresowani mogli m.in. dokonać bezpłatnego badania zawartości cukru i cholesterolu we krwi.

W 2005 roku rozpoczęliśmy też redakcyjne prace przygotowawcze do wydania fundamentalnego dwutomowego dzieła Jana Ciechanowicza pt ,,Rody szlacheckie Imperium Rosyjskiego pochodzące z Polski, czyli Herbarz polsko – rosyjski”, które ukazało się w sprzedaży w 2006 roku. Tematyka prezentowana w dziele poruszana była dotychczas w polskiej historiografii dorywczo. Edycja składa się z dwóch obszernych tomów zawierających wstęp (skrótowe streszczenie dziejów wewnętrznych Rosji i jej stosunków z Polską) oraz część słownikową i ilustracje. W publikacji znajdują się m.in. obszerne opracowania historii tak powszechnie znanych rodów, jak: Czajkowski, Dostojewski, Gogol, Strawiński, Szostakowicz, Potiemkin, Olsza, Chodasiewicz, Puszkin, Lermontow. Całość oparta jest na materiałach archiwalnych z Wilna, Grodna, Mińska, Kijowa, Moskwy, Petersburga itd. A także na licznych drukowanych źródłach rosyjskich niedostępnych w Polsce, a i w Rosji mało komu znanych.

W miesiącu marcu 2006 ukazał się długo oczekiwany przez miłośników przeszłości 17 numer wydawanego przez nas pisma ,,Pro Memoria”, oraz próbny numer ,,Herolda”, biuletynu poświęconego zagadnieniom genealogiczno – heraldycznym.

W dniach 19 – 20 maja 2006 byliśmy współorganizatorem sesji naukowej ,,Dziedzictwo duchowe i materialne szlachty podlaskiej od XIX w do III Rzeczypospolitej”. Sesja, pod honorowym patronatem J. E. Ryszarda Kaczorowskiego b. Prezydenta RP na Uchodźstwie, odbyła się w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. Wśród honorowych gości byli parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. Sesji towarzyszyły inne wydarzenia kulturalne związane z tematem – wystawa fotografii L. Rydla, ekspozycja oddająca typowe wnętrze dworu ziemiańskiego, oraz autokarowa wycieczka, której celem było zwiedzanie zabytkowych dworów w okolicach Siedlec. Pokłosiem sesji jest publikacja książkowa o tym samym tytule.

W czerwcu 2006 wydaliśmy dwutomowe dzieło autorstwa Jana Ciechanowicza ,,Herbarz polsko-rosyjski, czyli Rody szlacheckie Imperium Rosyjskiego pochodzące z Polski”, będący pierwszą pozycją w nowo utworzonej serii ,,Biblioteka Stowarzyszenia Dom Polski SARMACJA”. Kolejną jej pozycją jest wydana w listopadzie książka autorstwa Krzysztofa Bąkały ,,Kanclerz Regni Polonie”.

W dniach 23 i 24 września 2006 braliśmy udział w X Festiwalu Nauki w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym PAN w Pałacu w Jabłonnej. Zaprezentowaliśmy tam wystawę ,,Gabinet Heraldyczno – Genealogiczny” oraz pokazy tańca dawnego, obóz rycerski i scenki rodzajowe. Ponadto zrealizowaliśmy panel zatytułowany ,,Cukrzyca – epidemia XXI wieku. Czy jesteśmy bez szans?, w którym zainteresowani mogli m.in. dokonać bezpłatnego badania zawartości cukru i cholesterolu we krwi. Sprowadziliśmy też Teatr ,,Fieter”, który wystawił komediową sztukę ,,Krzyżaki”.

W dniach 1 – 3 grudnia, podczas XV Targów Książki Historycznej, Stowarzyszenie nasze zorganizowało III Giełdę Sarmacką, czyli Rodzinne Spotkania z Historią, na której zaprezentowano m.in.:

 • Wydawnictwa reprezentowane przez znamienitych antykwariuszy
 • Wyroby rękodzieła artystycznego odnoszące się do przeszłości, wykonane różnymi technikami:

–  największa na świecie kolekcja haftowanych herbów rycerstwa i           szlachty  polskiej

–    ręcznie malowaną porcelanę,

 • herby szlacheckie, godła, pejzaże, kwiaty i inne przedmioty wykonane w technice intarsji
 • wyroby z rogów, poroża, igły, fibule, rogi do picia
 • monety historyczne, świece i tabliczki woskowe do pisania
 • kopie biżuterii historycznej oraz własne wyroby wzorowane na historycznych
 • hafty, krajanki i materiały
 • Konsultacje genealogiczno – heraldyczne
 • Wystawę ,,Gabinet Heraldyczno – Genealogiczny”

 

W roku 2007 byliśmy współorganizatorem kolejnego, XI Festiwalu Nauki w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym PAN w Pałacu w Jabłonnej. Zaprezentowaliśmy tam wystawę ,,Gabinet Heraldyczno – Genealogiczny” oraz pokazy tańca dawnego, obóz rycerski i scenki rodzajowe. Ponadto zrealizowaliśmy panel zatytułowany ,,Cukrzyca – epidemia XXI wieku. Czy jesteśmy bez szans?, w którym zainteresowani mogli m.in. dokonać bezpłatnego badania zawartości cukru i cholesterolu we krwi.

Ponadto staraniem Stowarzyszenia ukazały się dwie książki autorstwa Tadeusza Zubińskiego: ,,Etniczne Dziedzictwo Bałtów”, pod Honorowym Patronatem Ambasady Republiki w Polsce i  Ambasady Republiki Łotwy w Polsce. Wieczór autorski odbył się 20 listopada w Centrum Kultury Ambasady Litwy; oraz powieść historyczną ,,Burza pod lasem”.

W grudniu 2007 roku wydaliśmy też okolicznościową książkę: ,,O mówiących armatach, trzystopniowych rakietach i polskich inżynierach XVII wieku”, z okazji Jubileuszu 90 rocznicy urodzin prof. dr hab. Tadeusza Mariana Nowaka.