Rok 2010

W 2010 roku wydaliśmy kolejny numer pisma ,,Pro Memoria”  a także rozpoczęliśmy druk nowej serii wydawniczej zatytułowany ,,Herby szlachty polskiej”. Pierwszy tomik z serii poświęcony został herbowi ,,Jastrzębiec”.

Ponadto z okazji 600. Rocznicy Bitwy pod Grunwaldem, Stowarzyszenie nasze wydało reprint wydanego w 1851 roku przez Józefa Muczkowskiego, dziełka , zatytułowanego ,,Jana Długosza kanonika katerd. Krak. Banderia Prutenorum tudzież Insignia seu Cleondia Regni Poloniae”.

W dniach 7-8 maja 2010 roku byliśmy współorganizatorem siedleckiej sesji naukowej ,,Wybitni przedstawiciele ziemiaństwa podlaskiego w XIX i XX wieku”, połączonej ze zwiedzaniem zabytkowych dworów z okolic Siedlec.

Objęliśmy też patronat medialny nad wydaną przez wydawnictwo ,,Homini” oraz wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego,  książką autorstwa Dariusza Słapka ,,Sport i widowiska w świecie antycznym”.